RSS-2000 (wedgebarriär)

Världens mest avancerade och pålitliga barriär.

Upptagen på USAs Försvarsdepartements lista över godkända HVM-barriärer.

RSS-2000 wedgebarriär säkerställer snabb, smidig och problemfri drift i alla klimat. Beprövad i bland annat Alaska & Ryssland. Smidig installation och lågt underhåll resulterar i en lägre total livscykelkostnad. Den robusta och galvaniserade konstruktionen i kombination med komponenter som klarar att köras under vatten ger en oslagbart lång och pålitlig livslängd.

Total systembredd: RSS-2000-4: 3048 mm, RSS-2000-5: 3785 mm, RSS-2000-6: 4572 mm

Barriärens höjd och djup: 910 mm ovan mark i uppfällt läge, 610 mm under mark

Certifiering mot standard: DOS K12 och ASTM F2656 M50 P1

Hastighet vid drift: Normalt manövreras RSS-2000 på 3 s upp / 3 s ned
Vid EFO (uppsnabbat nödläge) endast 1,5 s upp
Alternativ: Andra Programmerbara Hastigheter Tillgängliga

Driftcykel: 200 cykler i timmen kontinuerligt

Motor: Egenutvecklat elektromekaniskt servoställdon
IP-67 klassad (IP-68 som tillval), självsmörjande och med aktiv bromsning.

Strömförsörjning: Enfas: 208 eller 240 VAC med neutral, 30A (hanterar 2 barriärer)

Driftstemperatur: -34° till 54° C

Ytterligare information

Stolpar

4 stolpar, 5 stolpar, 6 stolpar

Relaterade produkter