Smart Protect

SmartProtect är en krocktestad barriär med en installationslängd på 42 m och godkända testresultat i enlighet med SS-EN 1317-2. Ingen markförankring behövs och med SmartConnector sker installationen snabbt och flexibelt. Systemet är helt riktningsoberoende vilket gör att element kan lyftas bort mitt på en installerad barriärsträcka.

Trött på böjda låspinnar, spännbultar och markförankring? Vi också, vi tror på ett effektivt byggande med hög säkerhet och god arbetsmiljö även under installationsarbetet! Därför är SmartProtect-elementen utvecklade med den patentsökta och integrerade montageskenan vilken avsevärt förenklar installation av tillbehör.

Inga lösa, utstickande delar med tunga och komplicerade installationer eller ökad skaderisk för passerande trafikanter.

Dessutom ingår integrerade gaffelfickor som standard vilket ger säker hantering vid lastning och lossning med gaffeltruck

EN 1317

Kapacitetsklass: T3
Lastbil: 10.000 kg, 70 km/h
Personbil: 1300 kg, 80 km/h

Arbetsbredd: 1,2 m (W4)
Min. installationslängd: 42.0 meter (oförankrad)
Skaderiskklass: ASI A

Relaterade produkter