VEVA 3 Öppningsbar mittbarriär

Öppningsbar mittbarriär för drifts- och katastroföverfarter med upp till 150 meters öppning

VEVA 3 är en elektromekanisk öppningsbar skyddsbarriär som integreras i ITS-systemen för känsliga infrastruktur vid exempelvis tunnlar och broar. Systemet fjärrstyrs via trafikledningscentralen och används vid överledning av trafik i samband med drift- och underhållsoperationer.

VEVA 3 har en moduluppbyggd konstruktion som består av en eller två horisontellt svängbara bommar uppbyggda med skyddsbarriärmoduler (STEP-profiler) med en längd på 6 m för varje enskilt element. Den totala längden på bommarna kan variera från 6 till 150 meter. Systemet är 1,0 m brett och 0,9 högt. VEVA 3 öppnas med en mekanisk drivenhet (från 20 till 180 sekunder beroende på systemets totala vikt och längd).

Systemet är CE-märkt och godkänd i enlighet med SS-EN 1317-5:2007 + A2:2012, kapacitetsklass H2 och arbetsbredd W6.

Övergångselement mellan VEVA 3 och anslutande räcken/barriärer dimensioneras i enlighet med nationella regelverk (VGU). Dessa tar hand om ev. skillnad i tvärsnitt och utböjning.

Testad mot EN-1317-2 i stängt läge: H2/W6/VI4
Testad mot EN-1317-2 i öppet läge: H1/W7
Skaderiskklass (ASI): B
Dimensioner per modul: 6060 x 1000 x 900 mm
Vikt per modul: 3192 kg
Maximal öppningsvinkel 20°
Öppningstid 2-5 minuter
Referensprojekt i Trondheim (NO), Silkeborg (DK) och Stockholm
Elektromekanisk drift helt utan hydraulik.
Säkerhetslösning för detektering av hinder vid stängning.
Möjlighet att koppla styrning via trafikledningssystem.
Lokal tillgång på service och underhåll

Relaterade produkter