CADO Skyddsbarriär

Öppningsbar skyddsbarriär för drifts- och katastroföverfarter

CADO är en elektriskt manövrerad bom som snabbt öppnas för att skapa förutsättning för t ex Polis och Räddningstjänst att snabbt ta sig till en olycksplats. Efter användning kan bommen snabbt stängas igen. I den stängda och låsta positionen skapar CADO-bommen ett sammanhängande längsgående energiabsorberande fordonspåkörningsskydd i enlighet med SS-EN 1317. Systemet är en lösning för att undvika trafikfarliga öppningar i mittbarriären.

Bommen är ett idealiskt hjälpmedel vid planerade underhållsarbeten av känslig infrastruktur, tex. vid tunnlar och broar.

Automatisk fjärrstyrning via trafikledningscentralen eller lokal styrning vid bommen möjliggör omledning av trafik utan något behov av manuella moment med farliga arbeten i trafikmiljö. Den 6 eller 9 meter långa bomarmen gör det möjligt att passera även med stora fordon.

Elektromekanisk drift sörjer för en säker och snabb öppning/stängning av bommen med en kontrollerad rörelse. Till skillnad från hydrauliska system är det elektromekaniska systemet okänsligt för temperaturförändringar. Detta gör också bommen lätt att underhålla

  • Testad i enlighet med EN-1317-2, kapacitetsklass H2/arbetsbredd W2
  • Heltäckt räckesprofil av typ Step barrier (H: 900 mm, B Topp: 200mm, B Fot: 540 mm)
  • Bomarm med längd 6 eller 9 m i en sektion.
  • Bomarmen är låst och säkrad i stängd position.
  • Öppningstid 30 sekunder.
  • Referensprojekt i Trondheim (NO), Silkeborg (DK) och Stockholm
  • Elektromekanisk drift helt utan hydraulik.
  • Säkerhetslösning för detektion av hinder vid stängning av bomarm.
  • Möjlighet att koppla styrning av bommen via trafikledningssystem.
  • Lokal tillgång på service och underhåll

Relaterade produkter