ARMIS ONE

Temporära fordonshindret ARMIS ONE – Säkerhet och flexibilitet i ett

ARMIS ONE säkrar effektivt festivalområden från fordonsattacker. Tillträdes- och utrymningsvägar kan fortfarande passeras av funktionshindrade och synligheten är obehindrad.

Friliggande på marken

ARMIS ONE är fritt liggande ovanpå marken – utan några förankringar – på halkfria, integrerade stöd anpassade efter markens tillstånd. Modulerna kan användas individuellt eller sammankopplas till längre sammanhängande barriärer.

Hur funkar det?

Varje modul har särskilda förankringsklor som aktiveras vid påkörning och då borrar ned sig i underlaget. Ingen infästning mot kantsten eller annan infrastruktur krävs. Då klorna endast aktiveras vid påkörning lämnas underlaget annars helt intakt.

Ytterligare fördelar

De enskilda modulerna kopplas enkelt samman vilket höjer verkansgraden. Ojämnheter i underlaget hanteras med enkelhet i de ställbara rampelementen. Kantsten och refuger passeras enkelt med särskilda kopplingar. ARMIS ONE har fötter med gummisulor vilka minimerar oljud vid fordonspassager och fottrafik.

Produktblad

+ Element: Kompletta barriärelement med lösa ramper
+ Konstruktion: Varmförzinkat och pulverlackerat stål.
+ Bredd: 1845 mm
+ Längd utan ramper: 1250 mm
+ Längd i körriktning inkl. ramper: 3008 mm
+ Höjd ovan mark: 110 mm
+ Modulens vikt, komplett med ramper: 815 kg
+ Modulens vikt, utan ramper: 549 kg
+ Viktkapacitet: 40 ton
+ Axellast per modul: 10 ton
+ Certifieringar: IWA 14-1:2013 Blocker V/7200N2B/48/90:6,6
ASTM F2656/F2656M-18a, P2 (7,2 ton vid 48km/h)

Tillval:
+ Speciallackering, lock av rostfritt stål
+ LED-belysning
+ Ledstänger (korta/långa)
+ Smarta lastpallar för lagring och transport
+ Ytterligare manipuleringsskydd
+ Reklam och sponsorbanners, flaggor
+ Personräknare
+ Täckande kåpa med plats för reklam
+ Lackering i valfri RAL
+ Skyddande presenning till lastpallarna

Relaterade produkter