#wopiogamechangers

SmartProtect

EN 1317

Kapacitetsklass: T3
Arbetsbredd: 1,2 m (W4)
Skaderiskklass: ASI A

 

Efter månader av utveckling och tester lanseras nu SmartProtect. Ett komplett barriärsystem för byggarbetsplatser med patentsökt teknik som ger säkrare installationer för både arbetare och passerande trafikanter.

Läs mer om SmartProtect#wopiogamechangers

Vad vi gör

Vi erbjuder en mix av produkter och tjänster inom design, byggnation och drift & underhåll av säkra lösningar för transportinfrastruktur.

Genom att kombinera detaljerad kunskap inom affärsutveckling, regelverk, standarder och projektgenomförande med våra ledande säkerhetsprodukter och ett gediget engagemang skapas mervärden som få kan matcha.

Vi på Wopio har lång erfarenhet och ett etablerat globalt nätverk, varifrån vi kan skapa och tillföra nya lösningar inspirerade av internationella initiativ – anpassade för ett regionalt sammanhang. Resultatet blir nya spännande möjligheter för säkra transporter av människor och varor.

Våra affärsområden

Säkra vägar

Stora samhällsförändringar och snabb teknikutveckling kräver ny typ av vägutrustning. Vi erbjuder tjänster och produkter för ett föränderligt behov av permanenta och temporära säkerhetslösningar.

Järnväg & Tunnel

Spårområde och tunnlar utgör stängda områden som vid händelse av brand och olycka snabbt måste kunna utrymmas på ett säkert sätt. Väntetider och fara för resenärer och personal måste minimeras via förebyggande åtgärder som har särskilt fokus på avvärjande av risk och mildrande av konsekvens.

Påkörningsskydd

Hållbara lösningar förlänger livslängden, minskar behovet av kostsamt underhåll och höjer säkerheten och produktiviteten för företag inom bl.a. tillverkning, lager och distribution. 

Smart City

Smarta lösningar för ännu smartare städer. Teknikutvecklingen går snabbt, vi vill bidra till en utveckling även av regelverk, metoder och applikationer som värnar trafiksäkerhet och framkomlighet. I en smart stad utformas infrastrukturen med rätt trafiksäkerhetslösningar för rätt trafikantgrupp. 

Tjänster

Vår långa erfarenhet av att driva och utveckla företag, affärer och projekt gör oss till en trygg partner oavsett om ni vill utveckla er organisation, öka värdet i ert erbjudande eller driva och dokumentera projekt. 

Våra partners