Permanenta betongbarriärer
H3 – H4a/H4b

Läs mer

VÄRLDENS FÖRSTA

REBLOC 185A

"

Produktblad

REBLOC 185A Systemhöjd 185 cm

Hindrar fordon att sticka ut över barriären

REBLOC 185A är världens första skyddsbarriär med de högsta kapacitetsklasserna H4a och H4b med den oöverträffade intrångsnivån VI2.

Att hindra inverkan från tunga lastbilar på bropelare, skyltportaler, luftledningar eller annan utrustning i vägområdet är fortsatt en stor utmaning för väghållare och väg- & brokonstruktörer. Det finns alltid risk att skador på en brokonstruktion när som helst kan göra bron osäker för vidare användning tills reparationer är utförda.

Den prefabricerade betongskyddsbarriären REBLOC 185A är världens första fullskaligt testade skyddsbarriär med de högsta kapacitetsklasserna H4a och H4b enligt EN 1317-1/2. Den har en arbetsbredd på W1 och W2 och har en enastående VI2-intrångsnivå.

På grund av sin modulära design och patenterade kopplingssystem installeras REBLOC 185A snabbt och enkelt på plats oavsett årstid eller väderförhållanden. Snabb och effektiv installation förkortar tiden i riskfylld miljö och störningarna för trafiken.

Oöverträffad intrångsklass, VI2

Den förankrade barriären ger det bästa skyddet och förhindrar fordonet från att bryta igenom eller sticka ut över barriären. Skador på brokonstruktionen förhindras och säkerheten för förare och passagerare förbättras avsevärt.

Allt detta från en barriär som är 1,85 m hög, bara 0,57 m bred och som behöver ett fotavtryck på bara 0,8 m, vilket gör systemet lämpligt för ett stort antal applikationer.

H4a och H4b – Högsta kapacitetsklasserna
W1 och W2 – Lägsta arbetsbredderna
VI2 – Oöverträffad intrångsnivå för fordon

MAXIMAL KAPACITETSKLASS

Produktlinjen POWER erbjuder maximal säkerhet för väg- och brokonstruktioner.

+ Maximal säkerhet tack vare kapacitetsklass H4b med ASI B
+ Små arbetsbredder möjliggör universell användning
+ Långsiktig, effektiv säkerhet för många användningsområden

Kapacitetsklass H4b med små arbetsbredder är det strängaste kravet för skyddbarriärer, REBLOC® erbjuder ett flertal system för olika applikationer inklusive asfalt, betong, packad jord och på konstruktioner som broar och överbyggnader.

Alla element kan kopplas direkt med den unika, patenterade REBLOC®-kopplingen för snabb installation och demontering och maximal användarvänlighet. Den konsekvent starka elementkedjan avleder säkert de krafter som uppstår vid en kollision med ett fordon.

Galleri

"

Läs mer

Fristående system

+ Modulärt system för ett brett spektrum av applikationer, oberoende av markens beskaffenhet
+ Snabb och enkel installation i alla väderförhållanden, med maximal logistisk effektivitet
+ Hög installationshastighet och effektivitet
"

Produktblad

REBLOC 100SF Systemhöjd 100 cm

100SF_8_H4b/W5
100SFS_8_H4b/W5

Systemet 100SF(S)_8_H4b/W5 finns även som brosystem 100SFA_8_H4b/W4 med förankrad lägessäkring och som 100SFP_8_H2/W3 med dubb som lägessäkring (utan förankring av barriärelementet) för montering på brobalk.

REBLOC 110 Systemhöjd 110 cm
REBLOC 120 Systemhöjd 120 cm
REBLOC 140 Systemhöjd 140 cm

System förankrade i jord

+ Mycket kostnadseffektivt system tack vare installation direkt på packad jord
+ Enkel och snabb prylning av ankare i singelrad förenklar installation i begränsat utrymme
"

Produktblad

REBLOC 120AS Systemhöjd 120 cm

Förankrade system

+ Förankringsdjup på endast 12 cm för att undvika åverkan på tätskikt.
+ Minimal arbetsbredd och smal systembredd
+ Kan installeras som sidobarriär på brobalk
+ Brosystem: testat på brobjälklag med kraftmätning och med testade element för dilationssfogar
"

Produktblad

REBLOC 120A Systemhöjd 120 cm

Fristående system med positionssäkring

+ Mycket hög kapacitetsklass (H4b) med låg arbetsbredd (W4)
+ Användning på brokonstruktioner med positionssäkring
+ Positionssäkring utan att låsa mot till barriärelementen
+ Minskad kraftöverföring till brostöden genom fristående installation
+ Brosystem: testat på brobjälklag med kraftmätning och med testade element för dilationssfogar
"

Produktblad

REBLOC 100SFA Systemhöjd 100 cm

100SFA_8_H4b/W4

Systemet 100SFA_8_H4b/W4 finns även tillgängligt som brosystem 100SFP_8_H2/W3 med förankrad lägessäkring på brobalken, som fristående system 100SF_8_H2/W3 och 100SF_8_H4b/W5 och som symmetriskt system 8_H4SFb/1004Sb/100SFb.